Προωθώντας τις Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία

Η στρατηγικής σημασίας συνεργασία που έχουν συνάψει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με το Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας SOEX έρχεται να επιβεβαιώσει την άριστη σχέση μεταξύ των δυο λαών και τις δυνατότητες ανάπτυξης.