Ελληνο-ρωσικό Δίκτυο Βιολογικής Γεωργίας «ΒΙΟΣΟΦΙΑ»

Το Δίκτυο ΒΙΟΣΟΦΙΑ αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της αναπτυξιακής προοπτικής του Ελληνορωσικού αγροτικού χώρου με σκοπό την εφαρμογή ενός εναλλακτικού αναπτυξιακού μοντέλου που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και τη δικτύωση στην παραγωγή.