Δίκτυο Ανταλλαγής Επιχειρηματικών Πληροφοριών με τη Ρωσία (BIEN)

Το Ινστιτούτο και το Δίκτυο Ανταλλαγής Επιχειρηματικών Πληροφοριών (Business Information Exchange Network – ΒΙΕΝ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπέγραψαν στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2010 μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για τη δημιουργία του σημείου αναφοράς του Δικτύου στην Ελλάδα.