Ανάπτυξη της Έρευνας & της Καινοτομίας – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Α CERT και τα International Congress of Industrialists and Entrepreneurs (ICIE), National Union of Business Angels (RUSBA), International Center of Scientific and Technology Information (ICSTI) που εδρεύουν στη Μόσχα, αναπτύσσουν από κοινού δραστηριότητες προώθησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.